Om os

klKalaallisut daDansk enEnglish

Advokatfirmaet Meinel har kontor i Nuuk, Grønland. Vi samarbejder med andre advokatvirksomheder i Danmark og udlandet, når opgavens art og omfang tilsiger dette. Klienter kan ved forespørgsel modtage oplysning om vore retningslinjer for opbevaring og håndtering af fortrolige oplysninger.

Vi er medlem af:

  • Advokatsamfundet
  • Brancheorganisationen Grønlandske Advokater
  • Foreningen for Danske Bestyrelsesadvokater
  • Landsforeningen af Forsvarsadvokater

Der er tegnet advokatansvarsforsikring med en i forhold til den lovbestemte minimumsdækning forhøjet beløb. Der kan for enkelte sager konkret aftales forhøjet forsikringssummer, hvis klienten skulle ønske det.

Advokatfirmaet Meinel ejes af advokat Finn Meinel.

Advokat Finn Meinel er grønlandsk, men har tidligere boet i Danmark og USA. Han har erfaring indenfor advokatbranchen siden 1996. Advokat Finn Meinel har primært beskæftiget sig med rådgivning af erhvervsdrivende virksomheder og selskaber vedrørende mangeartede forhold, herunder selskabsret, Corporate Governance, bestyrelses-, aktionær- og ledelsesforhold, kontraktudarbejdelse og forhandling, samt køb og salg af virksomheder. Finn Meinel har bl.a. bistået selskaber indenfor fiskeriindustrien, energi, turistindustrien, mineraludvindingsindustrien, IT og entrepriseforhold. Finn Meinel besidder en række ledelses- og tillidshverv.
Herudover har Finn Meinel stor erfaring som forsvarer og er underviser på forsvarerefteruddannelsen der afholdes af Retten i Grønland hvert år for alle autoriserede forsvarere.

Privat er Finn Meinel aktiv sportsmand med fokus på langdistance udholdenhedssport med flere deltagelser i Arctic Circle Race og Kangnu Running Race, deltagelse i Greenland Adventure Race og Mountaineering, herunder i Watkins Mountains og i Nepal.

 

Advokatfuldmægtig Matias Røjle Bruun kom til Grønland fra Danmark i oktober 2016.

Advokatsekretær Rebekka Dyrvig har arbejdet ved Advokatfirmaet Meinel siden 2014. Hun tager sig af de daglige forefaldende opgaver samt af kontorets ejendomshandler.

Rebekka er dansk, men opvokset i Ilulissat. Hun nyder i fritiden at være sammen med familie og gode venner.