Advokatfirmaet Meinel

Advokatfirmaet Meinel har kontor i Nuuk, Grønland. Vi samarbejder med andre advokatvirksomheder i Danmark og udlandet, når opgavens art og omfang tilsiger dette. Klienter kan ved forespørgsel modtage oplysning om vore retningslinjer for opbevaring og håndtering af fortrolige oplysninger.

Vi er medlem af:

  • Advokatsamfundet
  • Brancheorganisationen Grønlandske Advokater
  • Foreningen for Danske Bestyrelsesadvokater
  • Landsforeningen af Forsvarsadvokater

Der er tegnet advokatansvarsforsikring med en i forhold til den lovbestemte minimumsdækning forhøjet beløb. Der kan for enkelte sager konkret aftales forhøjet forsikringssummer, hvis klienten skulle ønske det.

Advokatfirmaet Meinel samarbejder med forskellige danske og udenlandske advokatkontorer og kan derfor tilbyde lokalkendskab og grønlandsk juridisk kompetence kombineret med udenlandske kontorers ressourcer og specialistviden.

Advokatfirmaet Meinel ejes af advokat Finn Meinel.