Sagstyper

Vi har erfaring med mange forskellige typer af sager. Blandt andet sager der ligger inden for:

 • Selskabsret
 • Køb og salg af virksomheder
 • Generationsskifte i virksomheder
 • Ejerforeningsforhold
 • Andelsboligforhold, herunder stiftelse, køb og salg
 • Entrepriseret
 • Retsagsbehandling
 • Fiskeriets retsforhold
 • Offentlig ret
 • Mineralefterforskning og -udvinding
 • Ansættelsesret
 • Erstatningsret
 • Kriminalsager
 • Ejendomshandler
 • Immateriel ret
 • Kunstneres retsforhold
 • Sportsret